Lista dzieci nieprzyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 6

w Szczedrzyku na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 4/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku

z dnia 3 lutego 2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

nie przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Gałan Wojciech

 2. Koszkul Melania

 3. Machulak Antoni

 4. Olszak Hanna

 5. Panczyk Marta

 6. Pasieka Małgorzata

 7. Szmuk Jakub

  Pouczenie:

  1. Rodzic kandydata może wnieść do Komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

  2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Data aktualizacji: 2020-06-05 17:04
 • |
 • Licznik odwiedzin: 163 170