Potwierdzenie woli przyjęcia

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do przedszkola

oraz potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia

Z uwagi na trwający w kraju stan zagrożenia epidemicznego

komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 w dniu 30 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w formie:

  • list papierowych wywieszonych na drzwiach wejściowych do placówki przedszkolnej;
  • list w wersji elektronicznej umieszczonych na stronie internetowej przedszkola,

na których rodzice mogą sprawdzić status swojego dziecka w rekrutacji.

Następnie rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 30 marca 2021r. do 2 kwietnia 2021r.

potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola składając oświadczenie:

  • w wersji elektronicznej - logując się na swoje konto poprzez system NABOR do godz. 24.00 - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty;
  • za pomocą poczty elektronicznej/telefonicznie/papierowo (załącznik nr 1) do godz. 16.00 - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia i wydrukowania oświadczenia woli w wersji papierowej, podpisania go, opatrzenia datą

i dostarczenia do przedszkola do 2 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 

 w dniu 6 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w formie:

  • list papierowych wywieszonych na drzwiach wejściowych do placówki przedszkolnej;
  • list w wersji elektronicznej umieszczonych na stronie internetowej przedszkola.
  • Data aktualizacji: 2021-05-05 10:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 194 651