Wznowienie pracy przedszkola

DRODZY RODZICE! SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że przygotowujemy się do wznowienia funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych Rodziców o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej.

Z powodu awarii linii telefonicznej prosimy o informację wyłącznie drogą mailową (info@pp6szczedrzyk.ozimek.pl) do dnia 20 maja br. - środa.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej  zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej w póżniejszym terminie. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w przedszkolu w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

 

GŁÓWNE ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ 

  • Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej mają :                

- dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

następnie :

       - dzieci rodziców samotnie wychowujących , pracujących czynnie

       - dzieci obojga rodziców aktywnie czynnych zawodowo.

  • Data aktualizacji: 2020-06-05 17:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 163 130