Przedszkole Publiczne nr6 w Szczedrzyku

e-mail:
www: pp6szczedrzyk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-06-07 11:27:27

Rada Rodziców

Dominika Ozimek - przewodnicząca

Justyna Pyka - z-ca przewodniczącej

Anna Basaj - skarbnik

Anna Waloszek - sekretarz

Kornelia Muc - członek 

Magdalena Machulak - członek 

Małgorzata Matusz - członek

Iwona Szatkowska - członek

Patrycja Wilczek - członek