Przedszkole Publiczne nr6 w Szczedrzyku

e-mail:
www: pp6szczedrzyk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-06-07 11:55:47

Oświadczenie rodzica

Rodziców, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka od 25 maja 2020 br. do przedszkola prosimy  o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oświadczenia.

Podpisane oświadczenie proszę przynieść rano w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do przedszkola - bez oświadczenia dziecko nie będzie przyjęte!!!

Załącznik: