PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6

w SZCZEDRZYKU

ul. Opolska 1

46-042 SZCZEDRZYK

Tel./fax: (77) 46-55-213

e-mail: info@pp6szczedrzyk.ozimek.pl

 

MOTTO:

"Traktuj dziecko nie jak naczynie, które chcesz napełnić

lecz jak świecę, którą zapalasz".

Załączniki:
 do góry