"PRZEDSZKOLE   PRZYJAZNE DZIECIOM  I  ICH  RODZICOM"

  • zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych sytuacji edukacyjnych, stwarzamy warunki do wielokierunkowej edukacji
  • istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci
  • efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym
  • chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego, przyszłego ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego
  • oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, kameralne warunki, przyjemne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo i partnerskie relacje
 do góry