Motto:  "Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć  wszyscy razem to już będzie początek nowej rzeczywistości".

 

Helder Camare

 

  • Pragnienie, by w naszym przedszkolu każde dziecko podejmowało działania pozwalające reorganizować dotychczasowe doświadczenia i na podstawie jego składników, tworzyć lub odkrywać coś dla niego pożytecznego.
  • Chęć stymulowania i rozwijania zdolności twórczych dzieci: płynność, giętkość i oryginalność myślenia.
  • Dążenie, by nauczyć dzieci sztuki pokonywania przeszkód i barier emocjonalno – motywacyjnych.
  • Marzenie, aby dzieci umiały ekspresyjnie wyrażać myśli i uczucia w języku sztuki.
  • Założenie, że wspólnie z rodzicami będziemy wspierać i rozwijać postawy twórcze dzieci.
 do góry